Просім у хату, госцейкі нашы

Маўленчы этыкет

На хвілінку прыпыніся ды паслухай-падзівіся

Мовы дзівосны свет

1

2

5

4

3

8

7

6

10

9